Szkoła Językowa

Szkoła Językowa

"POZNAJ ŚWIAT JĘZYKÓW"

Oferujemy  najwyższej jakości kursy i szkolenia językowe dla firm, instytucji oraz klientów indywidualnych. Każde szkolenie poprzedzamy audytem językowym pozwalającym na dokładną ocenę poziomu językowego oraz przygotowanie odpowiedniego programu nauczania uwzględniającego specyfikę Państwa potrzeb i celów. W czasie trwania każdego szkolenia ściśle kontrolujemy efektywność nauki oraz przygotowujemy raporty z postępów słuchaczy z uwzględnieniem frekwencji, ilości zrealizowanego materiału oraz wytycznych do dalszej nauki. Lingua-IT stosuje system podziału na poziomy zaawansowania zgodny z wytycznymi Common European Framework (CEF) – europejskim systemem opisu kształcenia językowego (poziomy A1 – C2) opracowanym przez Radę Europy. Dzięki stałemu podnoszeniu jakości oraz dokładnej weryfikacji pracy lektorów jesteśmy w stanie spełniać najwyższe standardy, jednocześnie oferując bardzo konkurencyjną cenę za usługi.

Szkolenia stacjonarne.

W ramach szkoleń stacjonarnych pragniemy Panstwu zaoferować:

Przygotowanie do egzaminu FCE

First Certificate in English (FCE) jest najpopularniejszym z egzaminów University of Cambridge. Sprawdza wiedzę na poziomie średnio-zaawansowanym, którą osiąga się po około 500-600 godzinach nauki języka. Egzamin ten uznawany jest na całym świecie. Niektóre z firm wymagają od swoich pracowników certyfikatu FCE jako dowodu znajomości języka angielskiego. Egzamin przeprowadzany jest w 3 sesjach egzaminacyjnych: wiosenna /marzec/, letnia /maj-czerwiec/, zimowa /listopad-grudzień/.

Kursy przygotowujące do egzaminu FCE prowadzone są w grupach: 5-10  oraz 3-4 osobowych, bądź w formie zajęć indywidualnych. Kurs FCE jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu. Na zajęciach, wraz z podręcznikami, wykorzystywane są również liczne materiały dodatkowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne z ubiegłych lat.  Podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności niezbędne na . gzaminie: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka. Kurs opiera się na rozwiązywaniu i omawianiu przykładowych testów egzaminacyjnych. Podczas zajęć uczniowie uczą się zarządzać czasem na egzaminie, poznają techniki rozwiązywania testów oraz omawiają najczęściej pojawiające się błędy.

Przygotowanie do egzaminu CAE

Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza kwalifikacje językowe na poziomie zaawansowanym. Jest uznawany przez uczelnie brytyjskie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego u obcokrajowców. Certyfikat CAE jest jednym z atutów osób, które szukają atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy. Warto się również postarać o ten certyfikat, jeżeli planuje się rozpoczęcie studiów w Wielkiej Brytanii (lub innym kraju, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego).

Egzamin przeprowadzany jest w 3 sesjach egzaminacyjnych: Sesja wiosenna /marzec/, letnia /maj-czerwiec/, zimowa /listopad-grudzień/.

Kursy przygotowujące do egzaminu CAE prowadzone są w grupach: 5-10 osób oraz 3-4 osobowych, bądź w formie zajęć indywidualnych. Kurs 2-semestralny jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są również liczne materiały dodatkowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne z ubiegłych lat.

Uczniowie podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności niezbędne na egzaminie: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka. Ponadto uczniowie uczą się zarządzać czasem na egzaminie, poznają techniki rozwiązywania testów oraz omawiają najczęściej pojawiające się błędy.

Większość części pisemnych zadawanych jest uczniom do napisania w domu, na zajęciach natomiast "speaking" i "listening", omawia również sprawdzone testy i prace pisemne.  

Przygotowanie do egzaminu CPE

Najtrudniejszy egzamin z cyklu egzaminów University of Cambridge. Jest on honorowany na świecie przez instytucje handlowe, oświatowe oraz uczelnie brytyjskie jako dowód bardzo dobrej znajomości języka. Pięć, identycznych jak w poprzednich egzaminach, części składowych ma odpowiednio wyższy poziom i dłuższy czas trwania. Egzamin przeprowadzany jest w 2 sesjach egzaminacyjnych: sesja letnia /maj-czerwiec/, zimowa /listopad-grudzień/.

Kursy przygotowujące do egzaminu CPE prowadzone są w grupach: 5-10 oraz 3-4 osobowych, bądź w formie zajęć indywidualnych. Kurs 2-semestralny jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są również liczne materiały dodatkowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne z ubiegłych lat. Uczniowie podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności niezbędne na egzaminie: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka.Ponadto uczniowie uczą się zarządzać czasem na egzaminie, poznają techniki rozwiązywania testów oraz omawiają najczęściej pojawiające się błędy.

Przygotowanie do egzaminu INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

IELTS jest egzaminem, który powstał we współpracy University of Cambridge ESOL Examinations z dwoma renomowanymi partnerami - British Council, rządową brytyjską instytucją kulturalno-oświatową i IDP Education Australia, organizacją, która zrzesza 38 uczelni wyższych z Australii.

Egzamin IELTS  uznawany jest przez szereg podmiotów na całym świecie - jest wśród nich ok. 5000 uczelni wyższych (w tym wszystkie w Wielkiej Brytanii i ponad 1100 w Stanach Zjednoczonych), a także firmy, instytucje i organizacje rządowe (m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Dlaczego warto zdać ILETS?

Za pomocą IELTS można dokładnie ocenić poziom znajomości języka angielskiego zdającego. Egzamin sprawdza 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie, w kontekście nauki lub pracy w środowisku anglojęzycznym.

Zdający mają do wyboru dwa moduły General Training Module i Academic Module, w zależności od tego, w jakim celu zdają egzamin.

IELTS posiada przejrzysty system oceny: wyniki egzaminu podane są w skali od 0 do 9 punktów. Egzamin jest ważny przez dwa lata, dlatego instytucja, w której zamierzasz się uczyć lub pracować ma pewność, że wynik egzaminu dokładnie odzwierciedla Twój obecny poziom znajomości języka angielskiego. IELTS jest skierowany do osób, które ukończyły 16 rok życia, zamierzają studiować lub pracować za granicą, szczególnie w krajach anglojęzycznych, takich jaki Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia lub USA; osób starających się o wizę imigracyjną do Kanady, Australii i Nowej Zelandii oraz osób, które pracują lub chcą w przyszłości pracować w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub służbie cywilnej.

Egzamin IELTS składa się z czterech części:

Rozumienie ze słuchu (Listening) - 30 minut

Czytanie  - Academic lub General Training (Reading) - 60 minut

Pisanie - Academic lub General Training (Writing) - 60 minut

Mówienie (Speaking) - 11-14 minut

Kursy przygotowujące do egzaminu IELTS prowadzone są w grupach: 5-10 osób oraz  3-4 osobowych, bądź w formie zajęć indywidualnych.  Kurs 2-semestralny jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są również liczne materiały dodatkowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne z ubiegłych lat. Uczniowie podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności niezbędne na egzaminie: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka. Ponadto uczniowie uczą się zarządzać czasem na egzaminie, poznają techniki rozwiązywania testów oraz omawiają najczęściej pojawiające się błędy.

Kurs języka hiszpańskiego – język biznesu

Celem kursu jest przygotowanie studentów do swobodnego posługiwania się językiem hiszpańskim w życiu zawodowym. Podczas zajęć uczniowie opanują słownictwo związane z organizacją i codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: nauczą się prowadzić korespondencję, uczestniczyć w spotkaniach, poznają wyrażenia dotyczące finansów firmy, działalności handlowej czy zarządzania personelem.
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych lektorów (nativos), stosujących skuteczne metody nauczania oraz materiały dydaktyczne przedstawiające sytuacje z życia firm.

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka hiszpańskiego DELE Superior oraz Intermedio

Kurs adresowany jest do osób chcących się przygotować do egzaminów DELE Intermedio lub Superior organizowanych przez Instytut Cervantesa. Zajęcia prowadzone są w grupach: 5-10 osób bądź 3-4 osoby. Kurs 2-semestralny jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są również liczne materiały dodatkowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne z ubiegłych lat. Uczniowie podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności niezbędne na egzaminie: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka. Ponadto uczniowie uczą się zarządzać czasem na egzaminie, poznają techniki rozwiązywania testów oraz omawiają najczęściej pojawiające się błędy.

Kurs języka hiszpańskiego dla początkujących (Nivel Principante)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim. Zajęcia prowadzone są w grupach: 5-10 osób, bądź 3-4 osoby. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są liczne materiały dodatkowe.  Uczniowie podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności takie jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka.  Po ukończeniu kursy słuchacze potrafią zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego umożliwiające prostą komunikację językową np.:nawiązywać rozmowy na podstawowe tematy; podawać dzień, godzinę, datę i pytać o nie; opisać swoje otoczenie; opowiadać o swoich upodobaniach; opisać swój lub czyjś wygląd zewnętrzny oraz codziennie wykonywane rutynowe czynności.

Kurs języka hiszpańskiego dla początkujących (Nivel Básico)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już miały niewielki kontakt z językiem hiszpańskim, bądź osób które miały dłuższą przerwę w używaniu języka hiszpańskiego.  Zajęcia prowadzone są w grupach: 5-10 osób, bądź 3-4 osoby. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są liczne materiały dodatkowe.  Po ukończeniu kursy słuchacze potrafią zrozumieć zdania i słownictwo często używane, związane z tematami bezpośrednio go dotyczącymi (np. informacje o jego sytuacji osobistej, rodzinie, zakupach, najbliższym otoczeniu, pracy); zrozumieć zasadnicze informacje zawarte w ogłoszeniach oraz w prostych i jasnych wiadomościach; czytać krótkie, proste teksty; wyszukiwać konkretne informacje w dokumentach dotyczących życia codziennego, takich jak reklamy, prospekty, menu, rozkłady jazdy; zrozumieć krótkie i proste listy prywatne; rozmawiać na znane mu tematy codzienne w sytuacjach wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji; wymieniać krótkie uwagi, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco by brać udział w dłuższej konwersacji; użyć serii zdań i wyrażeń tak by w prosty sposób opisać swoją rodzinę i innych ludzi, swoje warunki życia, wykształcenie i rozwój zawodowy; pisać proste i krótkie notatki; 

Kurs języka hiszpańskiego dla średniozaawansowanych

Kurs jest przeznaczony dla osób, które poznały już podstawy języka hiszpańskiego, ale brakuje im jeszcze dostatecznie rozbudowanej bazy słownictwa, by móc prowadzić  w miare swobodną konwersację. Zajęcia prowadzone są w grupach: 5-10 osób, bądź 3-4 osoby. Na zajęciach, wraz z podręcznikami wykorzystywane są również liczne materiały dodatkowe.  Uczniowie podczas kursu rozwijają wszystkie umiejętności takie jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, a także gramatykę i zastosowanie języka. Po zakończeniu kursu na tym poziomie Słuchacz będzie potrafił wypowiadać się na tematy dotyczące swoich upodobań oraz sposobów spędzania wolnego czasu; czytać teksty o różnorodnej tematyce i rozumieć ich sens; streścić film, rozmowę; relacjonować bieżące wydarzenia, formułować opinie na ich temat oraz uczestniczyć w dyskusjach; formułować nieco bardziej skomplikowane wypowiedzi pisemne;

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2010 by Lingua-IT Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.